Welkom in de wereld van business analytics

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Is dat een feit of ervaren we dat zo? Feit is dat veel belangrijke veranderingen van de laatste 20 jaar een exponentiële groei hebben laten zien. Internet, smartphone's, sociale media, enzovoort, enzovoort. Terwijl de meeste organisatie zijn ingericht op geleidelijke, linenaire groei. Om veranderingen bij te houden passen organisaties hulpmiddelen toe, zoals reorganisaties, Agile werken, flexibele schillen. En modellen, veel modellen. Als representatie van een werkelijkheid die constant en continue verandert.

De kunst is veranderingen tijdig te herkennen. Wanneer een verandering te laat wordt erkent of herkent heeft deze geen toegevoegde waarde meer en kan soms zelfs het einde van een organisatie betekenen.

KoKoN stelt dat modellen daarom niet voldoende helpen bij het beschrijven en besturen van de organisatie. Net als bij het rijden in de auto hebben organisaties behoefte aan waarnemingen op het juiste moment en daarop direct kunnen anticiperen.

Welkom in de wereld van de Business Analytics. Welkom in de wereld van KoKoN.